Tải Xuống
Cập nhật phần mềm
Tải xuống các bản cập nhật phần mềm mới nhất cho hệ điều hành của bạn.
Hướng dẫn chuyển liên hệ
Được hỗ trợ bởi XOR UK, chúng tôi cung cấp một hệ thống độc quyền và bảo mật cao để chuyển danh bạ từ điện thoại thông minh hiện có sang XOR của bạn. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.
Pdf Download
Hướng dẫn sử dụng XOR
Để hiểu thêm về sản phẩm XOR bạn đang sở hữu, vui lòng tải xuống hướng dẫn sử dụng đầy đủ của chúng tôi.
Pdf Download
Thông tin
liên hệ
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn có các yêu cầu về dịch vụ
TÌM CỬA HÀNG
Nhập vị trí để tìm đại lý và cửa hàng được ủy quyền gần nhất
Đăng ký để nhận
cập nhật mới nhất của XOR
Đăng ký để tìm hiểu thông tin mới nhất và trở thành một phần của kỷ nguyên giao tiếp an toàn và thông minh.
ĐĂNG KÝ